Poslovno blockchain omrežje

Organizacija Blockchain Alliance Europe vzpostavlja prvi primer poslovnega blockchain omrežja (PBO) v Sloveniji z namenom, da skozi primere uporabe tehnologijo približamo podjetjem in organizacijam in s tem osmislimo njen namen, vlogo in delovanje v družbi.

Cilji poslovnega blockchain omrežja

Poslovno blockchain omrežje bo vzpostavljeno z namenom razvijanja novih oblik storitev zaupanja, ki bodo na voljo evropskim podjetjem in organizacijam. Pri tem bo sledilo smernicam in standardom Evropske blockchain infrastrukture (EBSI).

Vizija poslovnega blockchain omrežja

Poslovno blockchain omrežje organizacijam in podjetjem omogoča enostavno uporabo novih oblik storitev zaupanja, ki temeljijo na tehnologiji blockchain. S tem si prizadevamo za vzpostavitev dostopne blockchain infrastrukture, skladne z evropskimi smernicami in standardi EBSI, z namenom, da širok spekter poslovnih uporabnikov prepozna njeno uporabno vrednost in jo uvede v obstoječe sisteme. Predvsem je to to smiselno za kakršnokoli potrjevanje dokumentov, pri katerih je potrebno spreminjati ali dodajati podatke in jih hkrati zaščititi pred manipulacijo.

Želite uporabljati nove oblike storitev zaupanja in notarizacije?

Kaj je storitev zaupanja?

Storitev zaupanja pomeni elektronsko storitev, ki zagotavlja varno elektronsko poslovanje na način, da zaščiti našo zasebnost, osebne podatke in identiteto. S tem izboljša uporabniško izkušnjo, varnost in skladnost digitalnega procesa.

Kaj je zanesljivi seznam?

Zanesljivi seznami vključujejo potrjene in posodobljene informacije o ponudnikih elektronskih storitev in njihovih storitvah, potrjenim uporabnikom pa omogočajo, da določajo njihov status ter spremljajo zgodovino stanja. S tem zanesljivi seznami predstavljajo ključni element za krepitev zaupanja med upravljavci elektronskih trgov.

Kaj je EBSI?

Evropska infrastruktura za blockchain storitve (EBSI) je eden ključnih projektov Evropskega blockchain partnerstva (EBP) ki ga razvija Evropska unija v sodelovanju z državami članicami in strokovnjaki za blockchain tehnologijo. Osnovni namen projekta je vzpostaviti enotno in odprto infrastrukturo za ponudnike javnih, zatem pa tudi zasebnih storitev in s tem povečati njihovo učinkovitost, varnost in transparentnost ter spodbujati vključenost različnih deležnikov.

Kaj poslovno blockchain omrežje omogoča?

V prvi fazi bo poslovno blockchain omrežje podjetjem in organizacijam omogočalo ustvarjanje različnih seznamov zaupanja, kot so seznam zaupanja podjetij, članov, uporabnikov ali partnerjev; kasneje pa bo omogočalo tudi notarizacijo dokumentov in podobno.

Bi bili radi obveščeni o novostih in razvoju poslovnega blockchain omrežja?

Pošljite nam sporočilo.

Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko uporablja poslovno blockchain omrežje?

Prednost pri implementaciji seznamov zaupanja bodo imeli člani in partnerji Blockchain Alliance Europe, pri tem pa si bomo prizadevali, da rabo storitve čim prej omogočimo tudi širšemu krogu podjetij in organizacij.

Uporaba PBO bo brezplačna. Prav tako brezplačna bo implementacija storitev brez modifikacij, kar za člane in partnerje velja brez časovne omejitve, za ostale zainteresirane organizacije in podjetja pa do konca drugega četrtletja 2021 (30. 6. 2021).

* V primeru velikega zanimanja imajo člani prednost pred ostalimi organizacijami in podjetji.
* Implementacija storitev z modifikacijami se presoja od primera do primera, pri čemer bomo zasledovali načelo široke dostopnosti za vse zainteresirane stranke.

Kdo so gostitelji vozlišč BBI poslovnega blockchain omrežja?

Smiselno je, da organizacije in podjetja, ki uporabljajo BBI omrežje, tudi gostijo njegova vozlišča, v kolikor imajo za to potrebna orodja. Vzpostavitev je enostavna in vzdrževanje ničelno, pri celotnem procesu pa vas bodo podprli tudi strokovnjaki Blockchain Alliance.

Želite gostiti vozlišče poslovnega blockchain omrežja?

Faze projekta poslovno blockchain omrežje (PBO)

Would you like to join us? Submit your application.

Would you like to receive news about the Blockchain Alliance Europe by email?