Povzetek: Razprava o digitalnem Evru

V sklopu 3. odprtega digitalnega foruma je Slovenska digitalna koalicija organizirala razpravo o digitalnem evru, ki jo je spodbudilo poročilo Evrosistema Evropske centralne banke (ECB) o možnostih izdaje digitalnega evra, objavljeno 2. oktobra 2020. Pred odločanjem o morebitnih nadaljnjih aktivnostih na tem področju si namreč Evrosistem želi pridobiti tudi mnenja zunanjih deležnikov glede izzivov in priložnosti izdaje digitalnega evra, gre pa povdariti, da bodo odločitve vplivale na vsakega posameznika.