Poletna blockchain šola, Fakulteta za poslovne in komercialne vede

Pomembnejša naloga Blockchain Alliance Europe je predstavitev prednosti uporabe blockhain tehnologije in kriptovalut splošni javnosti. Z veseljem se odzovemo na povabila različnih organizatorjev in iniciativ, ki prepoznajo pomebnost upeljave blockhain tehnoogije. Predstavili smo vizijo in cilje Blockhain Alliance Europe, člane in uspešne primere uporabe številnim udeležencem poletne blockchain šole, ki jo je organizirala Fakulteta za poslovne in komercialne vede z Mirjano Ivanuša.