International conference for blockchain business & development

Zadnje dni aprila se je predsednica Blockchain Alliance Europe Tanja Bivic udeležila dogodka BlockSplit. Namen konference, ki jo organizira splitska blockchain skupnost, je spodbujati rast globalnega blockchain ekosistema, začenši v regiji. Na konferenci so se zvrstile zanimive delavnice na temo blockchain razvoja ter predavanja na temo spodbujanja uporabe blockchin tehnologije v poslovnem svetu in v širši skupnosti nasploh.