2. ODPRTI FORUM SLOVENSKE DIGITALNE KOALICIJE

Vloga Slovenske digitalne koalicije je usklajevanje digitalne preobrazbe Slovenije v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalnega in razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja. Na forumu smo predstavili razvoj na področju tehnologije veriženja blokov od letu 2017 naprej ter razpravljali o strateških priložnostih, ki jih ta prinaša za razvoj slovenskega gospodarstva.