Predsednica zadruge

Tanja Bivic Plankar

Tanja Bivic Plankar
Predsednica zadruge

Upravni odbor

Tanja Bivic Plankar

Tanja Bivic Plankar
Predsednica upravnega odbora
  

Vasja Veber

Vasja Veber
ČLAN UPRAVNEGA ODBORA
Vasja Veber

Renato Uhl
ČLAN UPRAVNEGA ODBORA

Programski svet

Tomaž Furlan

Tomaž Furlan

ČLAN PROGRAMSKEGA SVETA

Tanja Bivic Plankar

Tanja Bivic Plankar
ČLANICA PROGRAMSKEGA SVETA

Gregor Zupanc
ČLAN PROGRAMSKEGA SVETA

Preglednik zadruge

Tomaž Furlan

Viljem Minoski

PREGLEDNIK ZADRUGE

Organi

Organi združenja so skupščina, upravni odbor, programski svet in nadzorni odbor in preglednik. Skupščino sestavljajo predstavniki članov združenja in odloča o vseh zadevah, ključnih za obstoj in poslovanje Združenja. Med drugim sprejema strateške odločitve, smernice, program dela in sprejema nove člane v Zadrugo. Preglednik izvaja nadzor nad poslovanjem Zadruge, tako da med drugim nadzira materialno in finančno poslovanje, razpolaganje s sredstvi in pravilnost njihove uporabe ter sprejema letni finančni načrt in poročilo. Upravni odbor je glavni izvršilni organ Združenja, ki organizira in operativno vodi delo Zadruge in ga zastopa v javnosti.

Pogodba o ustanovitvi

Pogodba o ustanovitvi je temeljni akt zadruge, ki ureja poslovanje in delovanje zadruge. Pogodba o ustanovitvi Blockchain Alliance Europe je bila podpisana 18. 4. 2019 s strani sedmih ustanovnih članov: Viberate, Netis, Eligma, Solidum Capital, Lucis, Bonsis Cooperative ter Zeus računovodstvo in davki. Zadruga deluje demokratično.

Včlanitev

Blockchain Alliance Europe združuje pravne subjekte, ki imajo namen izvesti ali so že izvedli prvo ponudbo kripto kovancev (ICO), so že dosegli vsaj minimalni cilj ali imajo namen implementirati ali so že uspešno implementirali blockchain tehnologijo. Člane Blockchain Alliance Europe potrjuje upravni odbor zadruge, s članstvom pa se pravne osebe zavezujejo k plačevanju letne članarine in k spoštovanju določb pogodbe, internih aktov in sklepov združenja.

Kodeks

Člani zadruge so zavezani k spoštovanju kodeksa, ki določa način poslovnega vedenja članov do svojih investitorjev, javnosti in drugih članov zadruge. Od članov se pričakuje aktivna participacija, uporaba dobrih poslovnih praks in poslovne etike, spodbujanje pozitivnega poslovnega okolja in ohranjanje dobrega imena.

Se nam želiš pridružiti? Prijavi se.

Želiš prejemati novice združenja Blockchain Alliance Europe na svoj email naslov?