BAE in BTT Meet-up – delovna skupina za regulativo

V torek, 2. aprila 2019, so se na rednem srečanju Delovne skupine za regulativo, v organizaciji Blockchain Think Tank Slovenija in Blockchain Alliance Europe, sestali ključni predstavniki slovenskih blockchain podjetji in izpostavili pravne ovire in izzive, s katerimi se srečujejo pri poslovanju. Naslovili so nujne spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZZPDFT-1) in določenih podzakonskih aktov, ki v dosedanji obliki številnim fintech podjetjem in vsem, ki poslujejo digitalno, ne omogočajo konkurenčnega nastopa na globalnem trgu. Zato se jim zdi ključno, da spremembe sledijo evropski direktivi AMLD 5 in se v slovenski pravni red implementirajo na način, da zakon ne uvaja strožjih pravil od tistih, predvidenih na evropski ravni. Ključno je, da regulatorji podprejo in spodbudijo inovacije, saj hitre spremembe narekujejo proaktivno prilagajanje.

PREBERI VEČ